Poznaj nasze referencje!

Przez lata setki nauczyły się języków obcych za pomocą naszej metody w klasach połączonych z naszą własną aplikacją online. Teraz możemy zaoferować tę samą metodę na Skype! 

Oto kilka odniesień. Witaj również w Tobie!

Kamil Jarosz -
kamiltm84@gmail.com:

 

Dobrze pamiętam moją pierwszą lekcję języka norweskiego z Ericem – w tym czasie nie miałem pojęcia, jak wymówić większość liter i nie mogłem dokończyć zdania bez popełnienia co najmniej tuzina błędów. Myślałem, że tego języka nie można się nauczyć – ale Eric był tuż i udowodnił mi, że jestem w błędzie! Nigdy przedtem nie miałem nauczyciela, który byłby tak pasjonujący, cierpliwy i inspirujący jak Eric. 

W trakcie naszych lekcji Eric stale podnosił poziom naszych rozmów, przemycając w przemyślany sposób coraz więcej słownictwa i idiomów naturalnych dla tubylców. Eric zachowuje równowagę pomiędzy mówieniem, słuchaniem, pisaniem i gramatyką, dzięki różnym ćwiczeniom, stronom internetowym, audycjom radiowym. Wielką pomocą dla mnie  było również używanie jego własnej aplikacji “So To Speak”, która utrzymywała mnie na właściwej drodze do zrozumienia języka i dawała mi poczucie pewności podczas komunikowania się z innymi. 

Lekcje z Ericem są nie tylko nauczające, ale także zabawne. Każde zakończenie lekcji było niesamowicie pozytywne, zachęcało mnie do większej pracy i umacniało mnie w poczuciu, że naprawdę mogę to zrobić i rzeczywiście mogę być coraz lepszy. Postępy w nauce z każdym następnym spotkaniem były coraz bardziej widoczne. Doceniam oddanie i indywidualne podejście Erica do pracy. Poczułem, że skutecznie pokonujemy moje największe problemy i że wysławiam się niemalże jak rodowity Norweg. To dało mi pewność siebie i łatwość komunikowania się z innymi. Jest przede mną jeszcze dużo pracy ale z radością podchodzę do nauki, ponieważ tuż obok jest Eric, mój przewodnik, który sprawia, że nasza współpraca jest niezapomnianym dla mnie doświadczeniem i przygodą.

Z radością polecam Erica, bo jest on najlepszym nauczycielem języka, jakiego kiedykolwiek miałem.


Olga Ortega-Martínez, PhD

Email: olga.ortega-martinez@marine.gu.se

University of Gothenburg

W Szwecji mieszkam już od 10 lat. Do nauki języka szwedzkiego podchodziłam  wiele razy, niestety bez rezultatu. Dopiero wtedy, gdy spotkałam Karla, wszystko się zmieniło. Z początku nie byłam pewna, czy jego metoda będzie dla mnie odpowiednia. Jednakże byłam tak zdesperowana, że postanowiłam zaufać jemu i jego metodzie. Karl zawsze powtarzał, że na początek najważniejsze jest słuchanie wymowy i oswojenie się z tym. Dopiero potem nastąpiła wymowa, powtarzanie sentencji. 

Język szwedzki poznawaliśmy również w bardzo praktyczny sposób. Korzystaliśmy oczywiście z podręczników, jak również oglądaliśmy programy telewizyjne, czytaliśmy gazety i dyskutowaliśmy ze sobą. W ten sposób nasze słownictwo było coraz bogatsze. 

Potem przyszła kolej na pisownię, która okazała się nie tak trudna. .

Moje postępy w nauce szybko zauważyli szwedzcy koledzy z pracy w Tjärnö. Zaczęli komunikować się ze mną w języku szwedzkim a nie jak wcześniej w angielskim.

Jestem zadowolona, że w końcu dzięki metodzie So To Speak mówię po szwedzku, ale to nie tylko zasługa metody. Bardzo pomocny okazał się mój nauczyciel . Bez jego zaangażowania i pasji z jaką podchodzi do studentów mój sukces nie byłby możliwy.

Anisa Koka
Email: anisa.dalipaj@hotmail.com

Strömstad Gymnas

Byłam uczestnikiem programu językowego SFI poziom D organizowanym w liceum w Strömstad. 

Miałam wielkie szczęście że trafiłam do grupy językowej prowadzonej przez Karla Hofsö, kiedy to uczęszczałam na na kurs języka szwedzkiego na poziomie C. Myślę, że Karl jest bardzo sympatyczną i cierpliwą osobą. Lekcje prowadzone przez karla były zawsze interesujące a czasami zabawne.

Szkolenie zaczęliśmy od rozumienia ze słuchu a następnie kontynuowaliśmy, wymawianie słów  wielokrotnie powtarzając. Oglądaliśmy filmy, czytaliśmy gazety i książki. Podczas każdej lekcji rozmawialiśmy ze sobą.

Kiedy wszyscy uczniowie  mówili już dobrze, zajęliśmy się pisownią. W ten sposób nauczyłem się języka szwedzkiego w krótkim czasie.

Teraz mogę rozmawiać płynnie z kolegami z pracy i z moimi przyjaciółmi.Polecam gorąco Karla jako nauczyciela wszystkim tym,  którzy pragną nauczyć się dobrze szwedzkiego i w krótkim czasie.

Karl nie tylko był dobrym nauczycielem języka. Przekazał nam również dużo cennych wiadomości o Szwecji. Poznaliśmy jej kulturę i zwyczaje, co pomagło nam w adaptacji w nowym miejscu.

Joel White, 
asystent naukowy Uniwersytetu w Gothenburgu, 
Kanadyjczycy

Uważam, że zastosowana metoda nauki języka działa bardzo dobrze i jest znacznie lepsza od tych, które od początku bardziej koncentrują się na regułach gramatycznych.

Dzięki tej metodzie zaczyna się szkolenie ze zrozumieniem i wymową. Używamy podręczników, ale także gazet, telewizji, filmów i innych rzeczy do budowania słownictwa. Następnie, gdy dobrze rozumiesz i możesz mówić trochę, kontynuujesz czytanie ćwiczeń i zaczynasz od napisania szkolenia.

W ten sposób możemy rozmawiać dość szybko, a nasi koledzy zaczęli mówić po szwedzku zamiast po angielsku po zaledwie kilku tygodniach lub miesiącach. Kiedy mówimy po szwedzku poza klasą, uczymy się o wiele szybciej, a ta metoda sprawia, że jesteśmy zdolni znacznie szybciej niż bardziej tradycyjna metoda.

 

,

Jag tror att Språkinlärningsmetoden som Karl Hofso använder funkar mycket bra, och mycket bättre än de som är mer fokuserad på grammatiska regler från början.

Med denna metod börjar man med hörförståelsen och uttalsträning. Vi använder läroböcker, men också tidningar, TV, filmer, och annat för att bygga upp ordförråd. Sen, när man förstår ganska bra och kan prata lite, så fortsätter man med lästräning och börjar med skrivträning.

På så sätt kan vi prata ganska snabbt, och våra arbetskamrater har börjat att prata svenska istället för engelska med oss efter bara några veckor eller månader. När vi pratar svenska utanför klassrummet, så lär vi mycket snabbare, och denna metod gör oss kapabla mycket snabbare än en mer traditionell metod. 

 

 

Mustafa Aldebs

26 lat z Syrii

Svenska För Invandrare

Szwecja

Teraz idę do 3D poziomu kursu sfi

Kiedy zaczynałem na kursie SFI 3C, nie mogłem znaleźć szwedzkiego. Szybko się to nauczyło, szczególnie w przypadku technologii, z którymi współpracowaliśmy.

Oprócz korzystania z podręczników na przemian czytano gazety o różnych rzeczach i dyskutowano razem, a także słuchano wiadomości, prognoz pogody w telewizji i szwedzkich piosenek oraz próbowałem zrozumieć treść i zapisać ją.Myślę, że ta technika jest najlepsza, jeśli chcesz szybko nauczyć się szwedzkiego, ale musisz też dużo ćwiczyć w domu.

Teraz, po kilku miesiącach spędzonych w SFI, rozumiem i mówię całkiem dobrze po szwedzku bez żadnych trudności.

Pracuję w firmie budowlanej i świetnie sobie radzę.

Nu går jag på sfi-kurs nivå 3D

När har jag började på SFI kurs 3C kunde jag nästan ingen svenska.Men det gick snabbt att lära mig, speciellt med den tekniken som vi har jobbat med.

I tillägg till att använda läroböcker växlade det mellan att läsa tidningar om olika saker och diskutera tillsammans, och att lyssna på nyheterna, väderrapporter på TV och svenska låter och försöka att förstå innehållet och skriva ner det. Jag tror att den här tekniken är bäst om man vill lära sig svenska snabbt, men man måste träna mycket hemma också.

 Nu efter några månader på SFI förstår och pratar jag ganska bra svenska utan svårighet.

Och jag jobbar i et bostadsföretag och det går jättebra med mig.

 

Cristina Holmström

Wicedyrektor Komvux

Strömstad Kommun:

 

 

 

Referencje

‘’Metodologia języka dosięga bezpośrednio rdzenia nauki języków. Skupia sie na tym, co jest bardzo naturalne: ” słuchać-rozumieć, mówić-pisać”

Innymi słowy, jest to prawdziwy język a nie taki, który jest w podręcznikach. Nauka pełnych zdań jest to klucz do sukcesu i do osiągnięcia dobrego rezultatu. 15 lat doświadczenia pokazuje, że osiąga się bardzo dobre umiejętności praktyczne w języku szwedzkim w ciągu kilku miesięcy.’’

Close Menu